Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 25
Thời khóa biểu vùng Kèn năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu vùng Kèn năm học 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP THỜI KHÓA BIỂU VÙNG KÈN TRƯỜNG TH CHÂU LỘC NĂM HỌC 2012 - 2013 LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 1 CHÀO CỜ TOÁN (Cô Hà) THỂ DỤC (T. Khánh) HỌC VẦN (Cô Hà) HỌC VẦN (Cô Hà) SÁNG 2 HỌC VẦN (Cô Hà) HỌC VẦN (Cô ...
Thời khóa biểu vùng Đan năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu vùng Đan năm học 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP THỜI KHÓA BIỂU VÙNG ĐAN TRƯỜNG TH CHÂU LỘC NĂM HỌC 2012 - 2013 LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 1 CHÀO CỜ HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC VẦN (Cô Sơn) THỂ DỤC (T. Khánh) SÁNG 2 HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC ...
Thời khóa biểu vùng Trung tâm

Thời khóa biểu vùng Trung tâm

PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP THỜI KHÓA BIỂU VÙNG TRUNG TÂM TRƯỜNG TH CHÂU LỘC NĂM HỌC 2012 - 2013 KHỐI BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 LỚP A B A B A B A B A B 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ Cô Lê Yến T. CÔNG Cô Lê Yến TOÁN ...