Tổ 1: Tổ trưởng: Lê Thị Hải Yến Tổ phó: Bùi Thị Sơn Các thành viên: + Phạm Thị Hà + Nguyễn Ngọc Huyền ...