Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 11
Số: 05/2016/TT-BGDĐT

Số: 05/2016/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN Căn cứ Luật Viên chức số ...
Số: 15/2017/TT-BGDĐT

Số: 15/2017/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO ...
Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ...
Số: 08/2016/TT-BGDĐT

Số: 08/2016/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN ...
KẾ HOẠCH  Công tác kiểm tra năm học 2017-2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp

UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 267/KH-PGD&ĐT Quỳ Hợp, ngày 14 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp I. CĂN CỨ ...
Công văn  Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH  V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học

Công văn Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học Nghệ An, ngày 09 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ...
Công văn Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH  V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học

Công văn Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các ...