Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 1
Công văn  Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH  V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học

Công văn Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học Nghệ An, ngày 09 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ...
Công văn Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH  V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học

Công văn Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2685/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá giờ dạy giáo viên tiểu học Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các ...
Gương mặt tiêu biểu
Hoạt động câu lạc bộ
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website