Hôm nay ngày 28/5/2019 trường TH Châu Lộc tổ chức lễ tổng kết có những hoạt động như sau: